Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Organizace dopravy

Na území ORP Prostějova může dojít k zaplavení několika významných i místních komunikací (viz kapitola Zaplavované komunikace).

 

Doporučené objízdné trasy při zaplavení komunikací povodí Valové (Valová (Romže), Hloučely a Českého potoka):

- silnice č. II/337 v Dobromilicích - objížďka po silnici č. III/4335 ve směru Hradčany – Vřesovice – dále po silnice č. II/433 a zpět na silnici č. II/337,

- silnice č. II/337 v Plumlově (Soběsuky) - objížďka po silnici č. III/37349 směr Vícov a odbočit směrem na Hamry a dále po silnici zpět přes místní části Žárovice,

- silnice č. II/337 v Mostkovicích, silnice č. II/150 v Prostějově - objížďka po silnicích č. III/37760 a II/37762,

- exit 27 z rychlostní silnice R46 a přilehé komunikace v Plumlově - objížďka po R46 exit 25 či exit 33,

- silnice č. II/337 ve Smržicích – objížďka po silnici č. II/499 ve směru na Prostějov, dále po silnici č. II/366 ve směru Kostelec na Hané, následně po silnici č. 36638 ve směru Čelechovice na Hané a následně opět po silnici č. II/499 do Smržic,

- silnice č. III/36635 ve Stařechovicích a silnice č. III/48812 v obci Čechy pod Košířem – objížďka po silnici č. III/36631 směr Hluchov, dále po silnici č. II/366 směr Bílovice – Lutotín a dále zpět do Stařechovic po silnici č. III/36635,

 - silnice č. III/36635 v obci Čechy pod Košířem směr Pečín – objížďka po silnici č. III/36631 směr Hluchov, dále po silnici č. II/366 směr Přemyslovice a dále po silnici č. III/36631 do obce Pečín,

- silnice č. III/4546 v obci Iváň – objížďka po silnici č. II/367 směr Klenovice na Hané a Čelčice, dále po silnici č. III/4341 směr Hrubčice a dále po silnici č. II/434 zpět směr Iváň,

Doporučené objízdné trasy při zaplavení komunikací povodí Hané a Brodečky:

- silnice č. III/37745 v obci Otaslavice – objížďka po silnicích č. III/37746 a č. 462 směr Vranovice a dále po silnci č. III/37763 zpět do obce Otaslavice,

- silnice č. III/36719 v obci Dobromilice - objížďka po silnicích č. 4335 směr Hradčany, dále po silnici č. 4338 směr Vřesovice a dále po silnicích č. 4334, č. II/433 a č. III/36719 zpět směr Dobromilice.

Vzhledem k velikosti možné záplavy na tocích Haná a Brodečka je doporučeno další objízdné situace řešit dle konkrétní situace na vodních tocích.