Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Organizace povodňové služby
 

 • stanoviště PK města Prostějov - v zasedací místnosti ve dvoře, č. 28, v budově MMProstějov, náměstí T. G. Masaryka 12 – 14. nebo v místnosti vedle operačního a informačního střediska HZS Wolkerova 6, Prostějov,
 • dokumentace PK města Prostějov je trvale uložena na MM Prostějov,
 • v případě vyhlášení I. SPA je aktivována činnost povodňové komise (členové PK k zastižení na telefonních číslech),
 • v případě vyhlášení II. SPA je na výše uvedeném pracovišti MM Prostějov nepřetržitá přítomnost členů PK (nebo na telefonu), předseda PK je trvale ve spojení,
 • V době mezi zasedáními PK vykonává její působnost v plném rozsahu pracovní štáb PK.

 

Doporučené vybavení pracoviště PK:

 • povodňový plán obce
 • PC + tiskárna
 • připojení na internet a fax
 • záložní zdroj napájení
 • TV přijímač s nahrávacím zařízením
 • rozhlasový přijímač
 • ruční bateriová svítidla a náhradní baterie nebo jiná svítidla
 • mobilní telefony
 • ruční megafon
 • digitální fotoaparát a dalekohled
 • diktafon
 • záložní oděvy a obuv
 • poznámkové sešity
 • psací a kreslící potřeby

 

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

Telefonické zprávy

 • zapisují se do záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, také se mohou nahrávat a později přepsat buď ručně do záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, nebo na počítači, zprávě se přidělí evidenční číslo, dále od koho byla přijata, kdy byla přijata, obsah zprávy, komu, kdy a jakým způsobem předána.

Textové zprávy

 • u zpráv, které jsou v tištěné podobě např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru) či u jiných písemností, fotografií, map nebo kopií novinových článků, se přidělí evidenční číslo ze záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a obsah). Zpráva se tímto evidenčním číslem označí a uloží do desek pro ukládání dokumentu.

Digitální záznamy a zprávy

 • zprávy na CD, videokazetách či DVD se evidují jako ostatní zprávy.

 

Označování nejvýše dosažené hladiny vody:

 • provede se pouze provizorně tak, aby byla známa výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou ČSN 75 2911 – Vodní značky. Tato norma stanoví provedení a způsob osazování vodních značek. Konečné označení provede správce toku.

Foto a video dokumentace:

 • v průběhu povodně, ale pak především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je nutné provést objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí určený člen PK města. Tato dokumentace se ukládá do Povodňové knihy města. Slouží k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni.

Zpráva o povodni:

 • povodňový orgán obce zpracovává zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (II. a III. SPA), došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny zabezpečovací a záchranné práce. (detail viz kapitola D. Přílohy)

Obsah zprávy:

 • rozbor příčin a průběhu povodně
 • popis a posouzení účinnosti provedených opatření
 • věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod
 • návrh opatření na odstranění následků povodně

Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.