Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Protipovodňová opatření stavebního typu ve sledovaném území

Ve správním území ORP Prostějov je zbudováno několik protipovodňových opatření technického charakteru. V katastrálních územích jedná se o suché retenční nádrže pro ochranu sídel- poldr Vincencov, poldr Želeč a poldr Sněhotice.

 

Vodní toky Haná, Brodečka, Hloučela, Valová (Romže) a Český potok mají vymezená záplavová území pro Q5, Q20 a Q100 a dále aktivní zónu záplavového území Q100.