Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Ohrožující objektyPOVIS

Potenciálně ohrožujícími objekty by mohly být areály výrobních objektů, skaldů, čističek odpadních vod či čerpacích stanic pohonných hmot nacházející se v těsné blízkosti vodních toků či v jejich záplavovém území.  Na území ORP Prostějov byly vytipovány jako potenciálně nebezpečné následující objekty: