Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Zaplavované komunikace ve SO ORP Prostějov

Z hlediska dotčení silniční sítě vybřežením toků s rizikem snížení průjezdnosti až přerušení silniční dopravy jsou ohroženy:

Zaplavení dalších místních komunikací při povodňových událostech hrozí ve městě Prostějově, Čelechovicích na Hané, obci Služín a Otaslavicích.

Z železničních tratí můžou být ohrožena železniční trať č. 273 Červenka – Senice na Hané - Prostějov, a to v obci Čelechovice na Hané.