Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Vodní díla I. - IV. kategorie

Vodní díla I. - III. kategorie - odkaz do POVIS

Vodní nádrže

Ve správní oblasti ORP Prostějov se nachází jedno vodní dílo díla I. kategorie (VD Plumlov), které by mohlo ohrozit obce ležící pod vodním tokem:

Vodní dílo Plumlov

kategorie

I.

provoz

Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov, Tovačovská 300,

751 24 Přerov

obsluha - hrázný

Jiří Peňák, Mostkovice 655, 798 02 Mostkovice

 

tel: +420 582 362 505, +420 724 231 789

ovladatelný retenční prostor

1,632 mil. m3

neovladatelný retenční prostor

0,854 mil. m3

celkový objem nádrže

5,566 miliónu m3


Dalším vodním dílem, které by mohlo ohrozit obce v SO ORP Prostějov vznikem zvláštní povodně je VD Opatovice  a dálé VD Myslejovice:
 

Vodní dílo Opatovice

kategorie

II.

provozovatel

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

obsluha - hrázný

pan Večerka

 

tel: +420 517 350 371, +420 607 747 027

objem nádrže

9 867 000 m³

 

Vodní dílo Myslejovice

kategorie

IV.

provozovatel

VUSS Brno

obsluha - hrázný

Jozef Novotný

 

tel: +420 582 357 152, +420 602 576 087

výměra

0,8 ha

 

Vodní díla vyžadující větší pozornosti při vyšších povodňových stavech:

  • Soustava tří  tzv. Dobromilických rybníků (severně od obce Doloplazy) - horní Dobromilický rybník se nachází ve vymezeném záplavovém území Q100,
  • Hamerské rybníky při větších povodňových událostech možnost přelévání toku do rybníků.

Dále je ve správním obvodu ORP Prostějov několik desítek drobných malých vodních nádrží: