Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Identifikační údaje

 

Objednatel

obchodní jméno:                    Statutární město Prostějov

adresa sídla:                          Náměstí T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

IČ:                                         00288659                

jednající:                               Miroslav Pišťák, primátor města

telefon:                                 +420 582 329 111

fax:                                      +420 582 342 338

http:                                      www.mestopv.cz/cz/

 

Zpracovatel

ŠINDLAR s.r.o.
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

 

obchodní jméno:                    ŠINDLAR s.r.o.

adresa sídla:                          Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ:                                        26003236

DIČ:                                      CZ26003236

registrace:                             Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19512

jednající:                               Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

telefon:                                 +420 495 402 560

fax:                                       +420 495 402 566

e-mail:                                  info@sindlar.cz

http:                                      www.sindlar.cz

 

obchodní jméno:                    T-MAPY spol. s r.o.

adresa sídla:                          Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 3

telefon:                                  +420 498 511 111

fax:                                       +420 495 513 371

e-mail:                                   info@tmapy.cz

http:                                      http://www.tmapy.cz